Birkerød Billard Klub

Praktiske oplysninger

Birkerød Billard Klub har lokaler på 2. etage i Badmintonhallen, hvor klubben har 2 stk. hel-match  kegleborde..

Ved indmeldelse, som sker på grundlag af særlig indmeldelsesblanket, betales et gebyr på kr. 100,00

Klubben er en såkaldt nøgleklub, hvilket vil sige, at klubbens medlemmer efter en periode og når der er betalt kontingent for det førte kvartal, får udleveret nøgle til klublokalet, samt en nøglebrik til yderdøren. For nøgle og nøglebrik erlægges et depositum på kr 100,00, som tilbagebetales ved evt udmeldelse.

Betaling af kontingent m.m. sker normalt på grundlag af en af kassereren udsendt opkrævning.

Klubben deltager i diverse turneringer arrangeret af Den Danske Billard Union. Der er tale om såvel holdturneringer, som individuelle turneringer. Spilleplan for disse turneringer opsættes på opslagstavlen.  De fleste holdturneringer afvikles om aftenen på hverdage, samt søndag formiddag. Normalt er der tale om turnering hver 14. Dag. Individuelle turneringer afvikles normalt lørdag formiddag

Gebyr for holdturneringer, betales af klubben, medens medlemmerne selv betaler gebyrer for deltagelse i individuelle turneringer.

Medlemmer, som deltager i eksterne turneringer, forsynes med en startbog/startkort som via turneringslederen, udstedes af DDBU. Startbog/startkort fornys hver sæson. Startkortet skal medbringes ved alle eksterne turneringer..

Alle billardspillere har et gennemsnit, som gælder for en sæson ad gangen. Første gang tildeles gennemsnittet på grundlag af 4 såkaldte snitkampe. Efterfølgende tildeles snittet på grundlag af forrige sæsons spillede eksterne turneringskampe. Såfremt man ikke har spillet mindst 4 eksterne turneringskampe, skal der spilles nye snitkampe. Snitkampe må ikke være mere end 3 måneder gamle, ellers skal der også spilles nye snitkampe. Gennemsnittet benyttes til indplacering af spillerne i diverse klasser, samt ved handicap-turneringer.

Her udover arrangerer klubben interne turneringer i løbet af sæsonen, som løber fra august til maj. Her benyttes også det tildelte snit. Skemaer til disse turneringer opsættes på opslagstalen.

Indmeldelsesblanket

Kan udfylde tekstbokse med browser Edge eller du skal installere Pdf program.